BodyBackground
Menu

Graduation 2017 Projects

Icon
Annegret Bönemann
Icon
Yen-An Chen
Icon
Christian Cooper
Icon
Valeria Di Leone
Icon
Anastasia Eggers
Icon
Lieke Frielink
Icon
Mark Henning
Icon
Sara Kadesch
Icon
Donghwan Kam
Icon
Roxane Lahidji
Icon
Shani Langberg
Icon
Audrey Large
Icon
Eunyoung Lee
Icon
Timothy Liang Chun Liu
Icon
Guillaume Rousseaux
Icon
Basse Stittgen
Icon
Dasha Tsapenko
Icon
Ottonie von Roeder
Icon
Jiayu Wu